Verbinding maken..
Verbinding maken..
Verbinding maken..
Algemene voorwaarden
Voorwaarden en huisregels waarmee de gebruiker akkoord gaat
Algemeen
Deze Algemene voorwaarden (samenvattend genoemd "Voorwaarden") reguleren de toegang tot en het gebruik van de diensten zoals aangeboden door de onderneming IkWaak.nl, gevestigd aan de Hazenweg 50 te Hengelo, Overijssel, Nederland (samenvattend genoemd "Ik Waak"), inclusief aanverwante websites, applicaties, SMS, APIs ("Application Programming Interface"), e-mailnotificaties, knoppen, widgets, reclameblokken en commerciële diensten (samenvattend genoemd "Diensten"), en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's en ander materiaal dat is geupload, gedownload of op een andere manier zichtbaar is op de Diensten (samenvattend genoemd "Content").

Toegang tot en het gebruik van de Diensten is alleen mogelijk wanneer akkoord is gegaan met en wordt gehouden aan deze Voorwaarden. Door de Diensten te gebruiken gaat de gebruiker akkoord met deze Voorwaarden.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de acties die de gebruiker met behulp van de Diensten uitvoert, voor Content die de gebruiker met behulp van de Diensten of naar de Diensten verzend en voor alle consequenties als gevolg van de acties van de gebruiker. De Content die de gebruiker met behulp van de Diensten of naar de Diensten heeft verzonden, zijn door andere gebruikers van de Diensten en derde partijen te bekijken. (Ga naar je instellingen om aan te geven welke Content andere gebruikers kunnen bekijken)

De gebruiker mag de Diensten alleen gebruiken wanneer de gebruiker zich bindt aan de Voorwaarden van de Diensten en wanneer de gebruiker geen (gerechtelijk) verboden heeft op het gebruik van dergelijke Diensten. Indien de gebruiker de Diensten gebruikt in opdracht van een bedrijf, organisatie, overheidsinstantie of een ander rechtsvorm, gaan we ervan uit dat de gebruiker de desbetreffende organisatie vertegenwoordigd en dat de gebruiker bevoegd is om als vertegenwoordiger op te treden.

De gebruiker mag de Diensten alleen gebruiken in overeenstemming met de Nederlandse, Europese en internationale wet- en regelgeving en regulaties.

De gebruiker begrijpt dat Ik Waak te allen tijde aanpassingen aan de Diensten mag doorvoeren zonder dat daarvoor een melding hoeft te worden gegeven. De gebruiker begrijpt dat Ik Waak te allen tijde aanpassingen aan de Voorwaarden mag doorvoeren zonder dat daarvoor een melding hoeft te worden gegeven.
Privacy
Alle informatie die de gebruiker met behulp van de Diensten of naar de Diensten heeft verzonden kan mogelijk worden verzameld. De gebruiker begrijpt dat door gebruik te maken van de Diensten de gebruiker akkoord gaat met het verzamelen en het gebruiken, in de ruimste zin des woords, van deze informatie, inclusief het ter beschikking stellen aan (overheids)instanties en derde partijen in overeenkomst met de Nederlandse wetgeving. De gebruiker begrijpt dat de Diensten op elk gewenst moment inzage kunnen krijgen in alle accountgegevens van de gebruiker. Als onderdeel van de Diensten kan Ik Waak u berichten, notificaties en aankondigingen versturen om het gebruik van de Diensten te vergemakkelijken. Deze berichten, notificaties en aankondingen zijn onderdeel van de Diensten die de gebruiker mogelijk niet kan uitschakelen.
Cookies
De gebruiker begrijpt dat de Diensten gebruik maken van cookies om de Diensten te kunnen verbeteren. De gebruiker kan cookies altijd zelf uitschakelen door de browser-instellingen aan te passen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen is in de meeste browsers te vinden onder Help. De gebruiker begrijpt dat derde partijen zoals Google gebruik maken van cookies om advertenties op de Diensten weer te geven en om analytische rapporten te genereren voor het gebruik door de Diensten in de ruimste zin des woords.
Wachtwoorden
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de inloggegevens van het account die de gebruiker gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Ik Waak raadt gebruikers aan om "sterke" wachtwoorden (wachtwoorden die gebruik maken van een combinatie van kleine letters en hoofdletters, cijfers en symbolen) te gebruiken. Ik Waak is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het niet opvolgen van de instructies zoals weergegeven in deze Voorwaarden.
Content op de Diensten
Alle Content op de Diensten, ongeacht of de Content privé of publiekelijk is verzonden, is en blijft ter verantwoording van de gebruiker die de Content heeft verzonden. We kunnen de Content die met behulp van de Diensten of naar de Diensten zijn verzonden niet controleren of toetsen aan bepaalde criteria, we kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk zijn of worden gesteld voor de Content. Elk gebruik van Content verkregen via de Diensten is geheel op eigen risico.
Licentie om de Diensten te gebruiken
Ik Waak geeft de gebruiker een persoonlijke, wereldwijde, royalty-free, niet-overdraagbare, niet-exclusieve en niet-commerciële licentie om de Diensten, voor zover van toepassing voor de gebruiker, te gebruiken zoals het voor de gebruiker beschikbaar is gesteld door Ik Waak als onderdeel van de Diensten. Deze licentie is slechts bedoeld om het voor de gebruiker mogelijk te maken om de Diensten, zoals beschikbaar gesteld door en zoals bedoeld door Ik Waak, te mogen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Deze licentie is niet bruikbaar voor commerciële of non-profit doeleinden.
Rechten van de gebruiker
Aan alle Content die de gebruiker met behulp van de Diensten of naar de Diensten heeft verzonden kunnen geen rechten worden ontleend. De gebruiker gaat akkoord met het feit dat Ik Waak verzonden Content op alle mogelijke manieren mag gebruiken, in de ruimste zin des woords, inclusief maar niet gelimiteerd aan, het verspreiden, verkopen en weergeven van de Content. De gebruiker begrijpt dat Content die de gebruiker met behulp van de Diensten of naar de Diensten heeft verzonden beschikbaar kan worden gesteld aan derde partijen.

De gebruiker begrijpt dat de gebruiker op geen enkele manier een vergoeding ontvangt voor de Content die de gebruiker met behulp van de Diensten of naar de Diensten heeft verzonden en dat de gebruiker ook geen vergoeding ontvangt voor het gebruik, in de ruimste zin des woords, van deze Content door Ik Waak of derde partijen.
Beperkingen op Content en het gebruik van de Diensten
De gebruiker begrijpt dat de Diensten de gebruiker op elk gewenst moment toegang tot de Diensten kan ontzeggen en ontnemen. De gebruiker begrijpt dat de Diensten de Content die de gebruiker met behulp van de Diensten of naar de Diensten heeft verzonden op elk gewenst moment kan verwijderen en tegenhouden. De gebruiker begrijpt dat de Diensten op elk gewenst moment het account van de gebruiker kan beëindigen en toegang tot de Diensten kan ontzeggen.
Copyright policy
Ik Waak respecteert intellectuele eigendomsrechten van derde partijen en verwacht van gebruikers van de Diensten dat zij deze ook respecteren. Ik Waak zal reageren op duidelijke meldingen van vermeend inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming met de Nederlandse, Europese en internationale wetgeving. Indien u constateert dat uw Content op enige manier is gekopiëerd en dat er, resulterend, sprake is van het schenden van intellectuele eigendomsrechten verzoekt Ik Waak u om de volgende informatie te verstrekken: (1) Een fysiek of digitaal aangeleverde machtiging voorzien van handtekening die bewijst dat u gemachtigd bent om op te treden. (2) Identificatie van de Content waarvan u intellectuele eigendomsrechten bezit. (3) Identificatie van de Content waarmee sprake is van vermeend inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. (4) Uw contactgegevens, inclusief postadres, telefoonnummer en e-mailadres. (5) Een akkoordverklaring dat u te goeder trouw melding maakt van het vermeend inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. (6) Een verklaring dat de informatie die u ons aanrijkt op waarheid is gebaseerd en op geen enkele wijze is verdraaid of onduidelijk, in de ruimste zin des woords, is gemaakt.
Het beëindigen van deze Voorwaarden
De gebruiker begrijpt dat Ik Waak deze overeenkomst op elk gewenst moment kan ontbinden. De gebruiker begrijpt dat Ik Waak op elk gewenst moment, zonder dat daarvoor een reden hoeft te worden gegeven, het account van de gebruiker kan beëindigen.
Beperkte aansprakelijkheid
Ik Waak en derde partijen kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortkomt uit het gebruik van de Diensten of de Content die beschikbaar worden gesteld door Ik Waak.

Deze Voorwaarden zijn geldig vanaf 18 november 2014.